Komunikaty
OSiR Gorlice

OSiR Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza unieważnienie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie.


 

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie.

 

REGULAMIN BASENU OTWARTEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GORLICACH

 

 1. Basen otwarty jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, zwanego dalej OSiR.
 2. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Przed wejściem na basen otwarty każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie basenu otwartego będą usuwane z obiektu.
 5. Wstęp na basen otwarty dozwolony jest tylko za okazaniem biletu lub karnetu.
 6. Dzieci w wieku  do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu otwartego oraz  kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Na basenie otwartym obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów,

- sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych

- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w basenie,

- używania środków odurzających,

- wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, osoby u których stwierdzono brak higieny osobistej, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą dopuszczone do korzystania z kąpieliska. Osoby cierpiące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie basenu otwartego.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu otwartego ze  szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 3. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na  basenie otwartym zabrania się osobom korzystającym z basenu:

- jeżeli nie umieją pływać - przekraczać oznaczonej linii specjalnym napisem,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym jest wywieszona flaga,

- korzystać z kąpieliska w strojach innych niż kąpielowe,

- zakłócania wypoczynku innych użytkownikom basenu,

- zaśmiecania terenu basenu otwartego,

- wprowadzania na basen zwierząt,

- wpychania do wody innych użytkowników basenu,

- skoków do wody,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- stwarzania w inny sposób zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z basenu,

- podejmowania innych działań grożących wyrządzeniem szkody w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego.

 1. Osoby korzystające z  basenu otwartego zobowiązane są do:

- noszenia stroju kąpielowego,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z basenu,

- utrzymania czystości i porządku na terenie basenu otwartego,

- podporządkowania się poleceniom ratowników i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

- małe dzieci korzystające z brodzików powinny mieć ubrane specjalne pieluchy( pampersy)

Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem na  basen do umycia całego ciała pod prysznicem.

 1. Leżakowanie osób korzystających z basenu otwartego dozwolone jest na terenie całego obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu otwartego OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.
 5. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ratownikami są osoby z uprawnieniami noszące stroje w kolorze pomarańczowym  z napisami WOPR.

                                                                    DYREKTOR  OSiR  

05 Maj
Aeropiknik 2015

Aeropiknik 2015

W dniu 03.05.2015 r. na stadionie sportowym im. Maksymiliana Kumorkiewicza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach przeprowadził konkurencje sportowo-rekreacyjne w ramach EUROPIKNIKU 2015. Można było się zmierzyć w sześciu konkurencjach z nagrodami oraz dwoma pokazowymi (hantle, boule). Całość imprezy sfinansował Urząd Miejski w Gorlicach.Poniżej lista zwycięzców.
Uwaga! Osoby, które nie odebrały nagród proszę o kontakt z Działem Sportu OSIR (pok.14, tel. 605 232 730).

Otwarte mistrzostwa w Pływaniu

W dniu 25.04.2015 r. w Krytej Pływalni "FALA" odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA GORLIC W PŁYWANIU. Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych, dystansach i stylach zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, medale oraz dyplomy, natomiast w kategorii OPEN zamiast medali puchary. Wyniki techniczne do pobrania poniżej.

Sauna - Hala sportowa

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
Sauna czynna w godzinach od 9.00 - 22.00
Rezerwacja pod numerem telefonu 18-3526970

Cennik:
10,00 zł. za 1 godzinę - minimum 4 osoby lub równowartość 40,00 zł.

Sauna / Kryta Pływalnia "FALA"

Znajduje się w obiekcie krytej pływalni.

Jak bezpiecznie korzystać z sauny?

Sauna jest zabiegiem fizykoterapeutycznym, który stosuje się w lecznictwie, do celów higieniczno-kosmetycznych i przede wszystkim w odnowie biologicznej dla szybkiej restytucji po dużych wysiłkach fizycznych.

Jest zabiegiem kąpieli w gorącym powietrzu o temperaturze do 110 °C i nieznacznej wilgotności. Z zabiegu korzysta się w pomieszczeniu wykonanym z odżywiczonego drewna. Podstawowym elementem sauny jest piec elektryczny z umieszczonymi w nim kamieniami, które nagrzewają się do temperatury kilkuset stopni. W czasie zabiegu kamienie polewa się wodą, co powoduje krótkotrwałe zwiększenie zawartości pary wodnej w komorze sauny. Zarówno temperatura powietrza, jak i jego wilgotność zależą od wysokości: najwyższa temperatura występuje pod sufitem, a wilgotność jest największa nad podłogą. Zwiększenie wilgotności osiąga się poprzez polewanie kamieni pieca wodą.
W zabiegu wyróżniamy dwie fazy: nagrzewania i ochładzania. Każda faza trwa od 5 do 12 min., łączny czas sauny wynosi od 10 do 25 min. Należy przestrzegać zalecanego czasu zabiegu, gdyż zbyt długie przebywanie w saunie może doprowadzić do nadmiernego odwodnienia organizmu!

Po zabiegu sauny zalecane jest skorzystanie z masażu. Jednak należy odczekać ok. 40 min., aby organizm trochę się ochłodził i odpoczął. Sauna dobrze przygotowuje do masażu, gdyż na rozgrzanych i rozluźnionych mięśniach lepiej wykonuje się poszczególne techniki i lepsze są efekty zabiegu.

Jak korzystać z sauny?

1. Z sauny powinno się korzystać nie wcześniej niż 1h po posiłku i 3-4 h po wysiłku fizycznym.

2. Po zakończeniu zabiegu nie powinno podejmować się wysiłku fizycznego.

3. Przed wejściem do komory sauny należy dokładnie umyć całe ciało, a następnie wytrzeć się do sucha!

4. Nie zaleca się, aby w saunie przebywała jedna osoba, gdyż może nagle zasłabnąć
i stracić przytomność.

5. W trakcie pobytu w saunie należy przemieszczać się z niższej ławki na wyższą, zwiększając w ten sposób oddziaływanie ciepła na organizm (pod ciało należy podłożyć suchy ręcznik).

6. Podstawą zażywania kąpieli w saunie jest naprzemienne nagrzewanie
i ochładzanie całego ciała. W zależności od tolerancji organizmu można je stosować w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.

7. Czas jednego cyklu wynosi maksymalnie 24 min. (w tym 8-12 min. to faza przebywania w nagrzanej saunie, a następnie 8-12 min. to faza ochładzania ciała).

8. Fazę ochładzania można przeprowadzić w formie: zanurzania w basenie z zimną wodą, zimnego prysznicu, wyjście na zimne powietrze. Ochładzanie ciała nie powinno być zbyt gwałtowne!

9. Zimny prysznic rozpoczynamy od stóp wzdłuż kończyn dolnych na tułów, następnie do dłoni wzdłuż kończyn górnych na klatkę piersiową, a na końcu polewa się twarz, kark, cały tułów.

10. Istotne jest, aby ochładzanie ciała nie było zbyt gwałtowne.

11. Strumień chłodnej wody (o temp. maks. do 18°C) z końcówki natrysku kieruje się zaczynając od stóp wzdłuż kończyn dolnych na tułów, następnie od dłoni wzdłuż kończyn górnych na klatkę piersiową, a na końcu polewa się twarz, kark i cały tułów.

12. Po fazie ochładzania należy wytrzeć ciało do sucha i przystąpić do kolejnej fazy ogrzewania.

13. Po zabiegu należy odpocząć 20-30 min. w pozycji leżącej. Wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej lub soku z owoców lub warzyw (szczególnie polecany jest sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu).

14. W przypadku złego samopoczucia należy zabieg przerwać!

15. W czasie jednego seansu sauny stosuje się 2-3 wejścia do gorącej komory. Do utrzymania dobrej sprawności wystarczy jeden zabieg sauny tygodniowo. Jednak z sauny można korzystać nawet 2-3 razy w tygodniu.

16. Nie wolno pić napojów alkoholowych zarówno przed kąpielą w saunie, jak i po jej zakończeniu.

Wskazania do korzystania z sauny

1. Stany pourazowe narządu ruchu

2. Reumatyzm

3. Przewlekle nieżyty dróg oddechowych

4. Odprężenie

5. Pielęgnacja skory i poprawa jej wyglądu

6. Wypoczynek po dużych wysiłkach fizycznych i psychicznych

7. Zwiększenie wydolności organizmu

8. Hartowanie organizmu, podnoszenie ogólnej odporności

9. Wzmocnienie naczyń krwionośnych, pobudzenie aktywności układu krążenia

10.Oczyszczenie organizmu z toksyn, nadmiernego odkładania się wody w organizmie, a tym samym z celulitem

11.Nadciśnienie tętnicze okresu I i I/II wg podziału WHO

Przeciwwskazania do korzystania z sauny

1. Choroby zakaźne

2. Stany podgorączkowe

3. Niektóre choroby skóry min. grzybica

4. Skłonność do krwawień

5. Wszystkie choroby w okresie ostrym i podostrym.

6. Wszystkie postacie niewydolności krążenia.

7. Zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną.

8. Choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego.

9. Wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu płucnego: serce płucne, wada zastawki dwudzielnej.

10. Choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia (powyżej 200/100 mm Hg).

11. Kamica nerkowa.

12. Padaczka.

13. Schizofrenia i inne schorzenia psychiczne.

14. Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby weneryczne

15. Po treningach o charakterze wytrzymałościowym, połączonych z odwodnieniem i podwyższoną temperaturą ciała

16. Tuż przed zawodami sportowymi, do "zbijania wagi"(Utrata wagi po wizycie w saunie spowodowana jest utratą wody w wyniku dużej utraty potu. Tak, więc sauna nie ma właściwości odchudzających!)

Należy pamiętać, że nierozsądne korzystanie z sauny może doprowadzić do zmniejszenia wydolności i pogorszenia wyników sportowych, a także wpłynąć negatywnie na zdrowie zawodnika.

Solarium

             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach informuje, że w okresie przestoju obiektu Krytej Pływalni "FALA" SOLARIUM będzie czynne codziennie w godz. 6.00 - 21.30. Zapraszamy.

 

Solarium znajduje się w obiekcie krytej pływalni.
OSiR posiada solarium stojące.

Solarium stojące: marka: LUXURA, typ: V5 – 42 XL Intensive 2m.

Urządzenia spełniają aktualne normy i regulacje. Maksymalne natężenie promieniowania jest ograniczone do 0,3 W / m ²

PRZECIWSKAZANIA:

Z solarium nie powinny korzystać dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z takimi schorzeniami jak:

 • choroby serca,
 • choroby nerek,
 • nadciśnienie,
 • miażdżyca,
 • padaczka,
 • skłonność skóry do przebarwień,
 • drożdżyca,
 • grzybica,
 • opryszczka oraz inne choroby wirusowe.

Nie należy również opalać miejsc zranionych lub ze świeżymi bliznami, po depilacji skóry. Zakaz ten dotyczy też osób zażywających antybiotyki lub leki przeciwdepresyjne, uspokajające, moczopędne, sulfonamidy ( np. biseptol ). Przeciwskazaniem są również środki antykoncepcyjne, leki obniżające poziom cholesterolu i niektóre niesterydowe leki przeciwzapalne ( np. Voltaren ).

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPALANIA:

 • Jeżeli na skórze wystepują jakieś podrażnienia, przed opalaniem należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zawsze należy zakładać dostarczone ochronne okulary.
 • Przed opalaniem należy dokładnie zmyć wszystkie kosmetyki, należy zdjąć także biżuterię.
 • Nie stosować kremów z filtrem. Należy zastosować odpowiednie kosmetyki do opalania lub po opalaniu w solarium.
 • Odczekaj, co najmniej 48 godzin po pierwszym opalaniu a przed drugim, a przed drugim, aby móc zaobserwować reakcję skóry.
 • Z urządzenia opalającego można korzystać raz dziennie, a przez pozostałą częśc dnia należy unikać słońca. 
 • W wypadku wystąpienia na skórze oparzeń, pęcherzy, bryłek czy ran lub jeżeli zaobserwuje się jakiekolwiek zmiany w znamionach należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Początkowe i maksymalne czasy opalania podane są w tabeli czasów opalania. Czasów tych nie powinno się przekraczać. Czasy opalania są różne w zależności od typu skóry.

OSTRZEŻENIE:

Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na promieniowanie UV. Jeżeli mamy pewne wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej lub wykwalifikowanego personelu.
W przpyadku nieprawidłowego stosowania wyposażenia do opalania promieniowanie ultrafioletowe może spowodować uszkodzenie oczu oraz skóry, takie jak starzenie się skóry czy nawet rak skóry. Należy dokładnie przeczytać instrukcję lub skonsultować się z odpowiednią osobą.

TYPY SKÓRY I ZALECANY CZAS JEDNORAZOWEGO OPALANIA

I. CELTRYCKI:

Skóra bardzo wrażliwa, jasna, z dużą ilością piegów, włosy w odcieniu rudawym, jasne oczy, rodzaj tej skóry opala się tylko w minimalnym stopniu.
Osoby z tym rodzajem skóry powinny korzystać z urządzeń samoopalających tylko pod ścisłą kontrolą fachowego personelu i po konsultacji z lekarzem dermatologiem

II. EUROPEJSKI O JASNEJ KARNACJI

Skóra wrażliwa, jasna, czasem widoczne są piegi, włosy w odcieniu blond do brązowego, oczy niebieskie, zielone lub szare
- optymalny czas opalania ok. 7-11 min.

III EUROPEJSKI O CIEMNEJ KARNACJI

Skóra o normalnej wrażliwości, odcień jasnobrązowy, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania 11-15 min

IV. ŚRÓDZIEMNOMORSKI

Skóra bardzo mało wrażliwa na działanie promieni słonecznych, w odcieniu brązowym lub oliwkowym, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania ok.12-20 min

W czasie kolejnych seansów czas opalania można wydłużyć o 20-30% bez ryzyka oparzenia.

Reklamuj się w OSiR

OSiR Gorlice zaprasza do umieszczania reklam na naszych obiektach i naszej stronie internetowej

CENY NETTO

1. Reklama zewnętrzna (przy wjeździe do Krytej Pływalni) wielkości 200cm x 100 cm

 • za 1 rok - 1 000,00 zł
 • 2 lata - 1 800,00 zł
 • 3 lata - 2 500,00 zł

2. Reklama zewnętrzna na budynku Krytej Pływalni wielkości 200cm x 100cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

3. Reklama wewnętrzna w hali sportowej 130cm x 300cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

4. Reklama wewnętrzna na niecce krytej pływalni 

 • za 1 m2 - 200,00 zł (wysokośc 1 m, szerokość dowolna)

5. Reklama na wyciągu w Małastowie

 • 700,00 zł za sezon

6. Stadion – (ogrodzenie wokół płyty głównej) - 400,00 zł / 1 rok

7. Lodowisko/ korty tenisowe (ogrodzenie - 250 x 150 cm) - 600,00 zł /1 rok

8. Plakaty reklamowe na obiektach sportowych - 30,00 zł /m-c

9. Umieszczenie baneru reklamowego na stronie osir.gorlice.pl - 30,00 zł /m-c

osir reklamy

38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa