Wydrukuj tę stronę

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej osir.gorlice.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - filmy jeśli są publikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, - zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wojciechowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 3526970, kom. 605232730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

HALA SPORTOWA Budynek 2 piętrowy (parter, I piętro ), główne wejście od ul. Sportowej 9. Nie posiada typowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych ale jest możliwość wjazdu. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych korytarze dostępne tylko na parterze, 1 szatnia oraz toaleta dostosowana do niepełnosprawności, możliwy wjazd na arenę (widownię ). Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

KRYTA PŁYWALNIA Budynek 2 – poziomowy posiada windę, główne wejście od ul. Sportowej 2, Przed skorzystaniem z windy należy skontaktować się z obsługą techniczną w celu jej uruchomienia tel. 18 3536638. Szatnie z dostępem do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na dolnej niecce znajduje się widna, którą wykorzystuje się do zjazdu do wody. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LODOWISKO GORTOR / KORTY TENISOWE Główne wejście od ul. Sportowej ( naprzeciwko stadionu ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI Główne wejście od ul. Sportowej 9 ( za halą sportową w stronę Parku Miejskiego ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety na obiekcie.

STADION SPORTOWY Wejście od ul. Sportowej przy kortach tenisowych / lodowisko „Gortor” . Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada podjazd, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się łazienka przystosowana do niepełnosprawności. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Parking dostępny przy obiektach stadion sportowy, korty tenisowe/lodowisko „ Gortor” - nieoznakowany. Na terenie wszystkich obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.