REGULAMIN BASENU OTWARTEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GORLICACH

 

 1. Basen otwarty jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, zwanego dalej OSiR.
 2. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Przed wejściem na basen otwarty każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie basenu otwartego będą usuwane z obiektu.
 5. Wstęp na basen otwarty dozwolony jest tylko za okazaniem biletu lub karnetu.
 6. Dzieci w wieku  do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu otwartego oraz  kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Na basenie otwartym obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów,

- sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych

- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w basenie,

- używania środków odurzających,

- wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, osoby u których stwierdzono brak higieny osobistej, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą dopuszczone do korzystania z kąpieliska. Osoby cierpiące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie basenu otwartego.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu otwartego ze  szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 3. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na  basenie otwartym zabrania się osobom korzystającym z basenu:

- jeżeli nie umieją pływać - przekraczać oznaczonej linii specjalnym napisem,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym jest wywieszona flaga,

- korzystać z kąpieliska w strojach innych niż kąpielowe,

- zakłócania wypoczynku innych użytkownikom basenu,

- zaśmiecania terenu basenu otwartego,

- wprowadzania na basen zwierząt,

- wpychania do wody innych użytkowników basenu,

- skoków do wody,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- stwarzania w inny sposób zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z basenu,

- podejmowania innych działań grożących wyrządzeniem szkody w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego.

 1. Osoby korzystające z  basenu otwartego zobowiązane są do:

- noszenia stroju kąpielowego,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z basenu,

- utrzymania czystości i porządku na terenie basenu otwartego,

- podporządkowania się poleceniom ratowników i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

- małe dzieci korzystające z brodzików powinny mieć ubrane specjalne pieluchy( pampersy)

Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem na  basen do umycia całego ciała pod prysznicem.

 1. Leżakowanie osób korzystających z basenu otwartego dozwolone jest na terenie całego obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu otwartego OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.
 5. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ratownikami są osoby z uprawnieniami noszące stroje w kolorze pomarańczowym  z napisami WOPR.

                                                                    DYREKTOR  OSiR  

38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa